לבקש,לשאול
 • ask

  (verb)
  לבקש,לשאול
 • asked

  (verb)
  לבקש,לדרוש,להזמין,לשאול,לתבוע
 • asking

  (verb)
  לבקש,לדרוש,להזמין,לשאול,לתבוע
 • asks

  (verb)
  לבקש,לדרוש,להזמין,לשאול,לתבוע
 • unasked

  (adjective)
  לא קרוא,מבלי שנתבקש
 • remains to be asked

  (expression)
  נותר לשאול
verbadjectiveexpression
ask