להתרועע,לקשר,לשייך, עמית,שותף, זוטר,עמית,שותף
 • associate

  (verb)
  להתרועע,לקשר,לשייך
 • associate

  (noun)
  עמית,שותף
 • associate

  (noun)
  עמית,שותף
 • associate

  (verb)
  להתרועע,לקשר,לשייך
 • associated

  (verb)
  להתחבר,להתלוות,להתרועע,לחבר,לקשר,לשתף
 • associates

  (noun)
  בעלי ברית,חברים,ידידים,שותפים
 • associating

  (verb)
  להתחבר,להתלוות,להתרועע,לחבר,לקשר,לשתף
 • association

  (noun)
  אגודה,ברית,התאגדות,התאחדות,התחברות,סמיכות
 • associations

  (noun)
  אגודות,בריתות,התאגדויות,התאחדויות,התחברויות,סמיכויות
 • associative

  (adjective)
  אסוציטיבי,מחובר,משותף,קיבוצי
 • associatively

  (adverb)
  באופן משותף/מחובר,בצורה אסוציאטיבית
 • associate

  (adjective)
  זוטר,עמית,שותף
 • associated

  (adjective)
  קשור
 • unassociated

  (adjective)
  ללא קשר