להבטיח
 • assure

  (verb)
  להבטיח
 • assurance

  (noun)
  הבטחה
 • assurances

  (noun)
  הבטחות
 • assured

  (verb)
  להבטיח
 • assuredly

  (adverb)
  בלי ספק
 • assures

  (verb)
  להבטיח
 • assuring

  (verb)
  להבטיח
 • assured

  (adjective)
  בטוח,ברור,מובטח
 • reassurance

  (noun)
  ביטוח משנה,הבטחה מחדש,הרגעה,עידוד
 • reassurances

  (noun)
  ביטוחי משנה,הבטחות מחדש,הרגעות,עידודים
 • reassure

  (verb)
  לבטח בשנית,להבטיח מחדש,להחזיר אמון,להרגיע
 • reassured

  (verb)
  לבטח בשנית,להבטיח מחדש,להחזיר אמון,להרגיע
 • reassures

  (verb)
  לבטח בשנית,להבטיח מחדש,להחזיר אמון,להרגיע
 • reassuring

  (verb)
  לבטח בשנית,להבטיח מחדש,להחזיר אמון,להרגיע
 • reassuringly

  (adverb)
  באופן מעודד,באופן מרגיע,באופן שמחזיר את הבטחון מחדש
 • reassuring

  (adjective)
  מבטיח מחדש,מחזיר אמון,מעודד,מרגיע