מושג
 • concept

  (noun)
  מושג
  A concept is an idea or abstract principle.
  It is very difficult to define the concept of beauty.
 • conception

  (noun)
  תפיסה
 • concepts

  (noun)
  מושגים
 • conceptual

  (adjective)
  מושגי,תפיסתי
 • conceptualisation

  (noun)
  (יצירת מושגים),המשגה (יצירת מושגים)
 • conceptualise

  (verb)
  (ליצור מושגים),להמשיג (ליצור מושגים)
 • conceptualised

  (verb)
  (ליצור מושגים),להמשיג (ליצור מושגים)
 • conceptualises

  (verb)
  (ליצור מושגים),להמשיג (ליצור מושגים)
 • conceptualising

  (verb)
  (ליצור מושגים),להמשיג (ליצור מושגים)
 • conceptually

  (adverb)
  באופן מושגי,מבחינה מושגית
 • conceptions

  (noun)
  גישות,הבנות,הריונות,התעברויות,מושגים,רעיונות,תפיסות
 • conceptualisations

  (noun)
  המשגות
 • conceptualization

  (noun)
  המשגה
 • conceptualizations

  (noun)
  המשגות
 • conceptualize

  (verb)
  לפרש במושגים
 • conceptualized

  (verb)
  לפרש במושגים
 • conceptualizes

  (verb)
  לפרש במושגים
 • conceptualizing

  (verb)
  לפרש במושגים
 • conceptualized

  (adjective)
  מפורש במושגים
 • self-concept

  (noun)
  מושג העצמי
 • critical concepts

  (noun)