היפותזה,השערה
 • hypothesis

  (noun)
  היפותזה,השערה
  A hypothesis is a suggested explanation which has not yet been proved.
  If the scientist’s research confirms his hypothesis, his findings will be a major contribution to the field of medicine.
 • hypotheses

  (noun)
  היפותזות,השערות
 • hypothesise

  (verb)
  להניח,לשער
 • hypothesised

  (verb)
  להניח,לשער
 • hypothesises

  (verb)
  להניח,לשער
 • hypothesising

  (verb)
  להניח,לשער
 • hypothesize

  (verb)
  להניח,לשער
 • hypothesized

  (verb)
  להניח,לשער
 • hypothesizes

  (verb)
  להניח,לשער
 • hypothesizing

  (verb)
  להניח,לשער
 • hypothetical

  (adjective)
  היפותטי,משוער
 • hypothetically

  (adverb)
  היפותטית
 • hypothesized

  (adjective)
  משוער
 • examine the hypothesis

  (expression)
  לבחון את ההשערה
 • hypothesis that will be tested

  (expression)
  ההשערה שתיבדק היא ש
 • hypothesised that

  (expression)
  לשער ש
 • hypothesize that

  (expression)
  לשער ש
 • main hypothesis

  (expression)
  השערה עיקרית
 • possible to hypothesise that

  (expression)
  אפשר לשער את זה
 • support our hypothesis

  (expression)
  לתמוך בהשערה שלנו
 • support the hypothesis

  (expression)
  תומכים בהשערה ש-