להנחות,להפנות לכיוון מזרח,להתמצא,לכוון
 • orientate

  (verb)
  להנחות,להפנות לכיוון מזרח,להתמצא,לכוון
 • orientated

  (verb)
  להנחות,להפנות לכיוון מזרח,להתמצא,לכוון
 • orientates

  (verb)
  להנחות,להפנות לכיוון מזרח,להתמצא,לכוון
 • orientation

  (noun)
  אורינטציה,התמצאות
 • orientating

  (verb)
  להנחות,להפנות לכיוון מזרח,להתמצא,לכוון
 • oriented

  (verb)
  להנחות,להפנות לכיוון מזרח,להתמצא,לכוון
 • orienting

  (verb)
  להנחות,להפנות לכיוון מזרח,להתמצא,לכוון
 • orients

  (verb)
  להנחות,להפנות לכיוון מזרח,להתמצא,לכוון
 • reorient

  (verb)
  לכוון מחדש
 • reorientation

  (noun)
  כיוון מחדש
 • orient

  (verb)
  להנחות,להפנות לכיוון מזרח,להתמצא,לכוון
 • orientated

  (adjective)
  מכוון
 • oriented

  (adjective)
  מונחה,מופנה,מכוון
 • orienting

  (adjective)
  מכוון (שמראה כיוון)
 • oriental

  (adjective)
  מזרחי
 • oriental

  (noun)
  בן המזרח
 • orientalism

  (noun)
  מזרחיות,מזרחנות
 • orientalist

  (noun)
  מזרחן
 • Orientalist

  (adjective)
  מזרחני
 • orienteering

  (noun)
  ניווט
 • disorientation

  (noun)
  בלבול נפשי באשר לזמן,למקום או לאדם